HİZMETLERİMİZ

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak için mevzuat hükümlerine göre kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurallarının oluşumu, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve yükümlülüklerini tamamlamak ve kurulda görev alacak üyelerin iş kazalarının azaltılması sağlıklı ve güvenli iş oluşturulması ve iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde bilgi düzeylerini arttırmak ve pozitif davranış değişikliğine yol açacak altyapıyı oluşturmaktır.Edinilen bilgiler sonucunda kurul üyelerine iş güvenliğinin kültürü ile birlikte yasal sorumluluk bilincinin kazandırılması hedeflenmektedir.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ile mümkündür. Çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla işveren tarafınran sunulan eğitimler çalışanlarca uygulandığında etkili sonuçlara ulaşır. Bu eğitimler ve danışmanlık hizmetleri "İş Sağlıı ve İş Güvenliği" konusunda A,B,C sınıfı sertifikalı uzman eğitimciler tarafından verilir. Eğitim sonucunda etkinliğin ölçülmesi için değerlendirme yöntemleri kullanılır. Ayrıca bu değerlendirme yöntemlerinin sonucunda yeterlilik kazanan kişilere katılımcı belgesi verilir.

20.07.2013 tariihiinde yayınlanan "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki , Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanların sağlık durumlarının izlenmesi konusundaki esaslar düzenlenmiş ve periyodik olarak çalışanların muayenesinden geçirilmesi zorunlu kılınmıştır. Konusunda uzman işyeri hekimlerimiz tarafından işyeri çalışma koşullarına bağlı olarak istenilen tetkiklerin yapılması, bu tetkiklerin incelenmesi ve fiziksel muayenelerin gerçekleştirimesi sonucunda tüm şartlarla ilgili sağlık raporu tarafımızdan verilmektedir.

Bu hizmetin amacı; işyerlerinde mevcut risklerin belirlenmesi;belirlenen riskler doğrultusunda önlemlerinin alınması ve düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirerek; personelin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamaktır. Bu çalışmaya birim yöneticileri, İSG Kurulu çalışanların, Teknikerler ve Yöneticiler katılabilir. Hizmetin İçeriği; İş sağlığı ve güveniliği risklerinin değerlendirilmesi. Tesislerin her bir faaliyetinin her bir adımından kaynaklanabilecek ve iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tüm tehlike ve risklerin belirlenmesi.

Kurumunuzda oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak veya acil durumlarda yönetimin ve personellerin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını sağlamaktır. İlgili yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlardan hareketle acil durum planında;Yangın, Deprem, Patlama, Tehlikeli Kimyasallara, Sel ve Su Baskınlarına, Sabotaja ve Kazalara karşı çalışmalar planlanır ve önlemler alınır.
İrtibat Numaramız

+90 262 643 50 43

İletişim Bilgileri

Bilgilendirme Formu

HİZMETLERİMİZ HAKKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN BÜLTENE KAYDOLUN